Moving Images 2010

Ikon

”Hur bildar vi oss bäst?” (bloggserien, del 5)

Pernilla Severson forskar om företags syn på samproduktion och nya medier på Malmö högskola (Medea). Under rubriken ”Hur gör vi information till kunskap i en realtidsvärld? Hur bildar vi oss bäst?” lanserar hon en idé om ”cirka-resultat” som en sätt för forskningsvärlden att komma med resultat samtidigt som något händer istället för tre år senare och på så sätt vara mer delaktiga i den omedelbara samtidens kunskapsbyggande.

”Om jag tar tempen på forskningen, vad säger den nu? Vad säger resultatet, cirka? Vad får jag får reaktioner, kommentarer, idéer? Hur kan detta spilla tillbaka på cirka-resultatet och den fortsatta kunskapsutvecklingen”

Kunskap och kunskapsförmedling kommer fortsätta att diskuteras på konferensen i en paneldebatt (med bland andra Malmö högskolas vice rektor Eva Enquist) och inspel av arrangörerna bakom de nydanande konferenserna Reboot och SSWC.

Sista bloggserieorden innan konferensen får Andreas Ekström som nästa vecka kommer skriva om var våra gränser på realtidswebben går och hur vi hela tiden verkar skjuta den framför oss.

Efter konferensen går bloggserien in i en ny fas där vi kommer fokusera på hur realtidswebben och allt det vi diskuterat hittills förändrar förutsättningarna för affärer i de olika mediebranscherna.

—-
Tidigare delar i serien:
Realtids-webben. Vad är det egentligen? – Kristin Heinonen
Med nya sätt att berätta följer nya berättelser – Kalle Magnusson
Roligt spel eller blodig tävling? – Anja Gatu
Underskatta inte fikarastsnacket – Anton Johansson

Annonser

Filed under: Bloggserie

”Underskatta inte fikarastsnacket” (bloggserien, del 4)

”Men förutom de sociala fördelarna har öppenheten även skapat stora affärsmöjligheter. Att det är öppet innebär nämligen inte bara att alla kan svara på allt, utan även att allt blir sökbart i realtid. De här två sakerna ihop, sökbarheten och möjigheten att agera, innebär en underbar möjlighet att äntligen få ta del av fikarastsnacket och kunna använda det till något bra.”

Anton Johansson arbetar till vardags på realtidssökmotornTwingly men skriver idag på sin blogg Fyra nyanser av brunt om att kvaliteten på våra samtal under fikarasterna ökar i takt med att kanalerna vi för det i blir öppnare och mer sökbara.

Nästa vecka tar Pernilla Severson som studerar företags syn på samproduktion och nya medier på Malmö högskola (Medea) över för att diskutera hur information blir till kunskap i realtid och hur det påverkar de existerande utbildningsinstitutionerna.

—-
Tidigare delar i serien:
Realtids-webben. Vad är det egentligen? – Kristin Heinonen
Med nya sätt att berätta följer nya berättelser – Kalle Magnusson
Roligt spel eller blodig tävling? – Anja Gatu

Filed under: Bloggserie

”Roligt spel eller blodig tävling?” (bloggserien, del 3)

Idag tog Sydsvenskans sportchef Anja Gatu över stafettpinnen i bloggserien. Med rubriken ”Roligt spel eller blodig tävling?” skriver hon om att vi har gått från att bara ha tävlat några timmar en kväll i veckan till att göra det hela tiden.

”Ofta brukar fenomen som sport förstärker ses som negativa, vilket i sig blir ett argument för att sport på vissa sätt är något negativt. Sport skapar vi och dom-känsla, ökar tävlingsinstinkten, spär på elitism och framhäver övermänskliga karaktärsdrag – egenskaper som inte behöver understrykas ytterligare i ett samhälle som innehåller både karriärhets, elitistiska drag och segregation. Jag tänker att det inte måste vara så dåligt som många vill göra gällande – snarare ser jag på idrotten som en katalysator. Det är bättre att människor känner stark tillhörighet i en grupp och motsättningar mot en annan på fotbollsläktaren istället för utanför den, för att ta ett exempel.”

Nästa vecka skriver Anton Johansson om att fikarastsnack flyttat ut i realtidswebben och varför det skapar bättre kvalitet på diskussionerna.

Filed under: Bloggserie

Brott i serien, men finn tröst

Veckans inlägg i bloggserien uteblir tyvärr. Men eftersom Rasmus Fleischer de senaste åren har varit otroligt aktiv och löpande gett oss insiktsfulla analyser om vår nutid och historia, inte sällan kopplad till internetföreteelser, så finns det mycket att trösta sig med.

Några tips:
Snabbaste vägen till långsamhetens land
Manifest för och emot internet
När uppfanns ”levande musik”?

Och för allt i världen, beställ och läs Rasmus fantastiska postdigitala manifest.

Nästa vecka kommer Sydsvenskans sportchef Anja Gatu blogga om hur ett ständigt tävlande påverkar oss människor.

Filed under: Bloggserie

”Med nya sätt att berätta följer nya berättelser” (bloggserien, del 2)

Den här veckan är det två seminarier om bokbranschen. Idag i Stockholm under paraplyt ”Forum boken” och häromdagen i Kista om ”Framtidens digitala media – Ny teknik, nya förutsättningar, nya affärsmodeller”.

Det senare arrangerades bland annat av Bokens framtid, det vill säga Kalle Magnusson, som idag tar över stafettpinnen från Kristin Heinonen som förra veckan definierade vad realtidswebben egentligen är.

Kalle skriver om hur boken och dess innehåll håller på att förändras på grund av digitalisering och nya beteenden med rubriken ”Med nya sätt att berätta följer nya berättelser”.

”Skillnaden med de digitala tjänsterna som boken snart blir en del av, är att de här ”störningsmomenten” kommer att integreras i läsupplevelsen, i berättelsen. Det kommer att berika läsupplevelsen. Multitasking tar inte fokus från vår huvudaktivitet idag, det är vår huvudaktivitet. Och det kommer även att påverka och utveckla den digitala litteraturen.”

Nästa vecka är det Rasmus Fleischers tur att blogga om hur realtidsbeteendet förändrar vårt skapande.

—-
Tidigare delar i serien:
Realtids-webben. Vad är det egentligen? – Kristin Heinonen

Filed under: Bloggserie

”Realtids-webben. Vad är det, egentligen?” (bloggserien, del 1)

För att vi ska få en gemensam grund att stå på i diskussionerna kring realtid inledde internetstrategen Kristin Heinonen idag vår bloggserie med att definiera vad det är med rubriken ”Realtids-webben. Vad är det, egentligen?”.

Att vara ständigt uppkopplad och med noll sekunder i ledtid från det att du postar en tanke, en bild eller strömmar video, det är realtid. Det är som att gå från brevväxling till att snacka i telefon.

Nästa vecka kommer Kalle Magnusson ta över stafettpinnen och diskutera hur vårt realtidsbeteende förändrar format och längd på det vi skapar i.

Filed under: Bloggserie

Vi arrangerar bloggserie kring realtidsämnet

Temat på årets konferens är som ni vet realtid. Vi zoomar ut perspektivet och talar om hur realtids-tjänster och sociala medier förändrar oss som människor och hur det förändrar samhället vi lever i. Våra talare kommer tillsammans med publiken bland annat diskutera hur den nya verkligheten förändrar hur vi bildar oss, hur vi skapar och hur företag bedriver sin affär.

Vi ser konferensen som det här ämnets prime time. Några exklusiva timmar som samlar mångas blickar, men som egentligen är alldeles för kort tid att tömma ämnet på dess fulla potential. Förra året gjorde vi en bloggstafett där vi lät ett gäng begåvade människor skriva om framtiden för sin bransch innan konferensen.

Vi tyckte det blev väldigt bra och tänkte utveckla konceptet i år. Därför kommer vi i år utöka stafetten till en serie. Den kommer vara längre, 15 delar, och spänna över en längre tid, 2 månader. Kristin Heinonen inleder imorgon i samband med en fördiskussion på Minc (kommer sändas på Bambuser) med att definiera vad realtidswebben egentligen är.

Sedan följer en frågeställning som ”Hur påverkar vårt realtidsbeteende formaten?”, ”Hur påverkar realtids-drivkrafter skapandet?”, ”Roligt spel eller blodig tävling?”, ”Kan alla finansiera allt?” och ”Finns det några anledningar till att betala för inspelad musik?”. Några av de som kommer ge oss svar är Anja Gatu, Kalle Magnusson, Rasmus Fleischer och Brit Staktson.

Realtidsmänniskor som vi är så är inte alla frågeställningar och alla bloggare spikade än. Vill du vara med? Har du förslag på någon du tycker ska vara med som har intressanta funderingar kring realtid och hur vi och våra verksamheter påverkas av ständiga uppdateringar? Skicka ett mail till Martin Thörnkvist eller ring 0704-690170.

Filed under: Bloggserie

RSS Tweets om realtid

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

RSS Tweets om Moving Images 2010

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

RSS Lästips om realtid

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

Flickr Photos