Moving Images 2010

Ikon

Mark Klamberg!

Aldrig förr har vi varit så öppna med vad vi har för oss som i dag.

Vi fyller realtidsflödet med personlig och privat information som berättar var vi är, vad vi gör och vad vi sysslar med för stunden. Dessutom talar vi om exakt vad vi tycker. Om allting.

Men hur känslig är denna information egentligen? I vilken omfattning lagras och övervakas den? Ja, vad kan man göra av vår kommunikation om man har obegränsad tillgång till den?

På Moving Images den 9 juni kommer Mark Klamberg att delta för att diskutera denna sida av realtidsutvecklingen – som i högsta grad berör oss alla.

Mark Klamberg är doktorand i folkrätt vid Stockholms universitet och är en av de mest respekterade debattörerna när det kommer till övervaknings- och integritetsfrågor.

Annonser

Filed under: Uncategorized

Karin Pettersson!

Moving Images 2010 kommer att kretsa kring realtidssamhället, där vi hela tiden följer och deltar i flöden som skapas av ett stort antal människor.

Grundläggande frågor för oss under konferensen är: Vad händer med medierna i en sådan värld? Vad händer med samhället? Och vad händer med oss?

Vi kommer bland annat att diskutera politiken i ljuset av detta – vi befinner ju oss mitt i en valrörelse som i väldigt stor utsträckning påverkas av medieutvecklingen.

Idag är vi glada att kunna berätta att Karin Pettersson kommer att delta på konferensen för att diskutera dessa frågor.

Karin Pettersson är kommunikationschef för Socialdemokraterna och har tidigare varit chefredaktör på tidningen Fokus och politisk sakkunnig på finansdepartementet åt Bosse Ringholm och Pär Nuder.

Karin Petterson har också engagerat sig i projektet Makten och öppenheten, vilket ger många intressanta perspektiv för diskussionen på Moving Images.

För vad händer egentligen med politiken när den möter den sociala delaktighetskulturen?

Skapar den då automatiskt mer engagerade medborgare? Kommer makthavarna att lyssna mer på våra åsikter nu när de själva blir delaktiga i en dialog?

Och vad kan vi egentligen skapa av all offentlig data som vi egentligen borde kunna använda till – tja, vad som helst?

Frågorna är många och spännande. Och det känns som en självklarhet att de kommer vara ännu fler den 9 juni, när valrörelsen går in i sin slutspurt.

(Foto: Lena Dahlström)

Filed under: Uncategorized

Andie Nordgren!

Foto: Gitta Wilén

Du har säkert hört talas om Geek Girl Meetup. Eller den banbrytande Iphone-appen RjDj.

Den gemensamma nämnaren är Andie Nordgren, som är en av grundarna av Geek Girl Meetup och i dag jobbar som produktchef på RjDj i London. (Titta på några exempel härhär och här).

Andie arbetade också som producent och webbutvecklare bakom prisbelönta ”Sanningen om Marika”, som bland annat vann en iEmmy i Cannes 2008.

Moving Images har sedan länge haft som mål att skapa en mötesplats där samtal förs över branschgränserna. Och som ni förstår tycker vi därför att det är väldigt roligt att Andie Nordgren kommer till Moving Images 2010.

Andie kommer att prata om hur vi kan förstå deltagarkultur och dess konsekvenser för kulturproduktion i bred mening. Vi kan se fram emot ett samtal som  spänner över teknik, samhällsdebatt, samtal, musik, film, konst och spel.

Filed under: Uncategorized

Realtidsprat med Martin Källström!

Hur vi skapar flöden är en sida av dagens medieutveckling. Hur vi följer dem är en annan.

En av de mest framträdande svenska aktörerna vad gäller det senare är Twingly.

Många av de största svenska tidningarna använder sig till exempel av Twingys trackbackfunktion som gör det möjligt att koppla samman de redaktionella texterna med diskussionen i bloggosfärerna – och under OS använde Svt, Aftonbladet och DN tjänsten Twingly Live för att fånga upp fansens realtidsdiskussion.

Som vd för ett av de tongivande realtidsmedieföretagen befinner sig alltså Martin Källström mitt i den väldigt spännande diskussionen om vad som händer när en traditionell medievärld möter en framväxande kultur – och något helt nytt skapas.

Naturligtvis är vi väldigt glada att han kommer att dela med sig av sina tankar kring detta på Moving Images den 9 juni.

Vi har dock valt att inte sätta ett ämne för Martin Källström. Det blir istället upp till deltagarna, som passande nog kommer att få fatta detta beslut på plats – i realtid.

Filed under: Uncategorized

Rikard Nilsson!

Du kommer till jobbet, slår på din dator.

Öppnar Facebook. Twitter. Mailen. MSN. Kanske har du redan checkat in på Gowalla eller Foursquare. Kanske använder du Google Buzz eller Google Wave. Kanske en rad andra sociala tjänster.

Så fort din arbetsdag börjar plingar och plongar applikationerna – hela tiden. Däremellan ringer telefonen. Du får sms, röstmeddelanden och mitt när du försöker hålla koll på allt som pockar på din uppmärksamhet, så ropar din kollega ditt namn högt över hela kontorslandskapet.

Känner du igen dig?

Vi är alla överens om förjänsterna med de sociala redskapen, både på ett personligt plan och för våra företag. Men hur ska vi egentligen hantera den stress och den splittrade uppmärksamhet som realtidstrenden för med sig?
Ja, vad gör vi när det blir ett jobb I SIG att hålla koll på flödena?

Vi satte oss ned och försökte komma på andra arbetssituationer som liknade den moderna mediearbetsplatsen. Och kom genast att tänka på köksmiljön.
Alltså: vad skulle en av Sveriges mest kända kockar kunna lära oss i mediebranschen om att hålla många grytor kokande utan att allt blir vidbränt?

Ganska mycket, tror vi – och har idag glädjen att berätta att Rikard Nilsson kommer att medverka under Moving Images 2010 för att prata om just detta.
Rikard Nilsson har förärats en lång rad utmärkelser för sitt yrkeskunnande. Han har fått Gastronomiska Akademiens Guldmedalj, valts till Årets Kock, varit ankare i Kocklandslaget och blivit Nordisk mästare, Europamästare och Årets krögare. Bland annat.

Den senaste tiden har Rikard Nilsson med stor framgång använt sig av Twitter för att samtala om mat – bland annat genom Weekly Twitter Recepies.

Filed under: Uncategorized

Newsmill på plats för debatt!

Diskussionen om mediernas utveckling blir allt viktigare att följa med i, för att förstå var samhället är på väg.

Detta har varit en grundläggande tanke för oss länge och under Moving Images 2010 blir detta extra tydligt, eftersom Newsmill-redaktionen kommer att finnas med oss i publiken och välja sin debatt för dagen utifrån de diskussioner som vi för under konferensen.

Samtalet om vad vi gör på Moving Images, kommer alltså att pågå på en mängd plan och på en mängd platser samtidigt.

Newsmill har varit banbrytande för att skapa äkta delaktighet i opinionsbildningen och det kommer att bli mycket spännande att få följa deras arbete i – passande nog, får man ju säga – realtid.

(På bilden: Newsmills redaktion – Leo Lagercrantz, Karin Eder Ekman och PM Nilsson. Foto: Newsmill)

Filed under: Uncategorized

Thomas Madsen-Mygdal, Kristin Heinonen och Tomas Wennström!

En av grundtankarna inför årets Moving Images är att realtidsutvecklingen påverkar allt omkring oss. Och då menar vi verkligen allt.

Ett exempel är konferenserna vi brukar gå på. Tiden då besökarna kom med anteckningsblock och penna är sedan länge försvunnen.

Nu riktas våra blickar ofta lika mycket mot den egna laptopen och diskussionsflödet där som på scenen. Vi delar vår egen upplevelse i realtid med andra – för att göra den starkare, för att få fler ingångar till våra reflektioner och för att se om de tankar vi har kring det vi upplever har bäring även hos andra, runtomkring oss.

Allt fler konferenser använder nu deltagarna i programarbetet. Allt fler konferenser drar också nytta av deltagarnas kunskaper under själva konferensen och knyter an till det flöde av kommentarer och frågor som ofta strömmar förbi på skärmar i bakgrunden.
Konferensen som tidigare i mångt och mycket var resultatet ett individuellt arbete – och som resulterade i en individuell upplevelse för besökarna – växer nu allt mer fram som ett kollektivt arbete som resulterar i en kollektivt delad upplevelse.

Vi tror att den här utvecklingen spelar stor roll för oss. Att den är viktig.
Konferensupplevelsen har nämligen verklig kraft att förändra företagen inifrån, eftersom besökarna tar med sig nya tankesätt hem.
Och om man kan bygga hela konferenser utifrån ett kollektivt realtidsskapande, tja, vad skulle man inte kunna göra med det egna företaget och all kompetens som finns där?

Vi är därför fantastiskt glada över att kunna berätta att Thomas Madsen-Mygdal kommer att medverka på Moving Images 2010.
Thomas är internetentreprenör och driver 23 och Socialsquare, men han är också mannen bakom den fantastiskt inspirerande och banbrytande danska konferensen Reboot, som i väldigt hög grad har involverat besökarna i bygget av sitt alltid lika spännande program.
Reboot har i år tagit en paus, efter 11 framgångsrika år. På Moving Images 2010 kommer Thomas att prata om konferenser, kollektivt byggande och sina erfarenheter från Reboot.

Men vi är också riktigt glada över att vi under samma diskussion även har med oss Tomas Wennström och Kristin Heinonen, som driver förra årets konferensskräll, SSWC – en total unconference, där besökarna sätter agendan på plats.

SSWC gjorde stor succé förra året, då 300 personer kom till Tjärö i Blekinge för att campa, prata medier, internet och samhälle under två dagar.

Alltså – en av de frågor vi tar upp under Moving Images blir: vad händer med konferenserna och hur kommer det att påverka oss som besöker dem?

(Reboot-foto på Thomas Madsen-Mygdal: Miriam Olsson)

Filed under: Uncategorized

Först ut: Kinga Sandén!

Foto: Gitta Wilén

Just nu består Moving Images av en rad bubblor som jag har ritat på ett papper. Varje bubbla är ett ämne eller område. Varje område påverkas i väldigt hög grad av realtidsutvecklingen.

Ett av de allra tydligaste exemplen är journalistiken. På några få år har en enkelriktad genre omformats till att allt mer ta formen av något slags dialog. Läsarna bjuds in till att kommentera, bloggar sätter ibland agendan för nyhetsarbetet och i och med att reportrarna börjar att använda sig av sociala medier i sina egna namn i tjänsten, uppstår en rad frågor, som inte är helt oproblematiska.

Innebär till exempel detta att yrkesrollen befinner sig i någon sorts upplösning? Eller är det i själva verket tvärtom – att reportern nu på allvar kan utföra sitt uppdrag, när tillgången till autentiska källor blivit så stor? Och vad händer med journalisternas roll som filter i en värld där realtidsflödena allt mer tar över just denna roll?

För oss fanns ingen tvekan vem vi ville se diskutera frågor som rör journalistik på Moving Images. Vi är väldigt glada att i dag kunna berätta att Kinga Sandén kommer att delta på konferensen.

Kinga Sandén jobbar som utrikesredaktör på Sydsvenskan och vann i november Stora Journalistpriset i kategorin Årets förnyare för sitt sätt att använda Twitter i sin rapportering från bland annat Iran och Gaza.

Filed under: Uncategorized

Moving Images 2010: Malmö, 9 juni

Välkomna!

I dag börjar vi något av det roligaste som finns: arbetet med att bygga mediekonferensen Moving Images. Och precis som vanligt vill vi väldigt gärna ha er hjälp. Vårt mål är att vi tillsammans ska skapa en ännu bättre konferens än förra året.

Då var temat ”upplösning” (eller ”Re-solution”, som var det lite fiffiga namnet vi gav till dagen). Under sex timmar utforskade vi hur det mesta i vår kultur just nu håller på att förändras och anta nya former och ställde frågan hur vi ska förhålla oss till detta.

Inför en smått andlös publik gav KG Hammar oväntat sin syn på fildelning och moral, Eva Hemmungs Wirtén berättade om upphovsrätten ur ett historiskt och internationellt perspektiv och Rafi Haladjian spådde om framtiden för ”the internet of things”.

Anne Skare Nielsen pratade om det organiska paradigmskiftet, Carl Johan De Geer berättade om hur man mot alla odds klarar av att låta kreativiteten flöda, Mathias Osvath förklarade vad djuren kan lära oss om vår drift att härma och kopiera och Clay Shirky levandegjorde varför sociala medier just nu står för en avgörande förändring i samhället.

Däremellan mötte vi en rad intressanta personer med nya vinklar på medieutvecklingen: Åsk Väppling, Dan Hallemar, Elza Dunkels, Eva Ossiansson, Joakim Jardenberg, Kerstin übelacker, Björn Jeffrey och Leo Nordwall.

Moving Images är en konferens som vill gräva lite djupare. Och just denna inriktning – att försöka ställa de frågor vi ännu inte har svar på och försöka ta reda på hur vår kultur och vårt beteende förändras – håller vi fast vi när vi nu börjar arbetet med 2010 års konferens.

Utgångspunkten är att vi aldrig kommer att kunna skapa något beständigt inför framtiden om vi inte förstår vår samtid.

Temat för Moving Images 2010 kommer att kretsa kring realtid. Hur påverkar vårt deltagande i det ständigt uppdaterade informationsflödet oss som människor och vårt beteende? Hur påverkar det medierna? Samhället?

På Moving Images möts vi över branschgränserna för att utbyta kunskap med varandra – oavsett om vi jobbar med tv, film, tidningar, mobiltelefoni, radio, webb, internet, kommunikation – eller om vi finns inom högskolevärlden. Konferensdagen är dock inte starten för vare sig det mötet eller för diskussionen kring temat.

Det börjar nu, det börjar här.

Välkomna till Moving Images 2010. Vi vill bygga innehållet i en dialog tillsammans med alla er som kommer att besöka konferensen eftersom vi är övertygade om att det då blir så mycket bättre. Konferensen kommer för övrigt att hållas i Malmö den 9 juni. Sätt ett kryss i kalendern redan nu!

/Anders Mildner, programansvarig Moving Images 2010.

PS/ Har du idéer, tips och tankar om Moving Images som du vill ta med oss personligen? Hör av dig till mig: anders@mediaevolution.se

PS 2 / Bakom Moving Images står nu Media Evolution – kanske ett nytt namn för några. Läs mer om namnbytet här.

Filed under: Uncategorized

RSS Tweets om realtid

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

RSS Tweets om Moving Images 2010

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

RSS Lästips om realtid

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

Flickr Photos